آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3400
  • بازدید دیروز : 2662
  • بازدید کل : 945411

پیوند ها

مقاله طرح اطلاع رساني از طريق پايگاه وب (صنايع و معادن)


مقاله طرح اطلاع رساني از طريق پايگاه وب (صنايع و معادن)

فهرست مطالب:

مقدمه.......................................... 1

1- معرفي وزارت صنايع و معادن................ 2

1-1-انواع متون توصيفي....................... 2

2-1- انواع نمودارهاي سازماني................ 2

3-1- شرح ................................... 2

4-1- معرفي مديران وزارتخانه................. 3

5-1- معرفي واحدهاي تابعه وزارتخانه 3

2- آمار فعاليتهاي وزارت صنايع و معادن5

1-2-آمار ماهانه.............................. 5

2-2- آمار سالانه............................. 5

3-2- گزارشهاي تحليلي........................ 6

3- طرحهاي صنعتي و معدني..................... 7

4- قوانين، مقررات و مصوبات.................. 8

  • قوانين استراتژيك....................... 8

2-4- قانون برنامه سوم....................... 8

3-4- قوانين و مقررات ناظر بر بخش صنعت و معدن 8

4-4- قوانين و مقررات ناظر بر فرابخش صنعت و معدن 8

5-4- سايرقوانين جاري......................... 8

5- وام‌ها و تسهيلات اعتباري.................. 10

1-5- منابع.................................. 10

2-5- .................................... طرحها 10

3-5- تقاضا.................................. 10

4-5- نتايج بررسي............................ 11

5-5- پيشرفت فيزيكي.......................... 11

  • سازمانها و واحدهاي توليدي 12

1-6- سازمانها، موسسات و نهادها.............. 12

2-6- واحدهاي توليدي......................... 13

7- فروش.................................... 14

8- نمايشگاه‌ها و سمينارها................. 15

1-8- اخبار نمايشگاه‌ها و سمينارها............ 15

3-8- مشاركت در نمايشگاه..................... 16

9- فرصتهاي سرمايه‌گذاري................... 17

10-فرم‌ها................................ 18

11-توانمنديهاي صادرات.............. 19

12-اخبار وزارت صنايع و معادن 20

1-12- گزيده جرايد........................... 20

2-12- خبرنامه صنايع و معادن................. 20

3-12- اعلان عمومي............................ 20

4-12- گزارش بازديدها........................ 21

5-12- مناسبتها.............................. 21

6-12- انتصابها.............................. 21

13- نشريات و كتب 22

1-13- تازه‌هاي كتاب.......................... 22

2-13- نشريات................................ 22

3-13- برگه‌دان............................... 23

14- خبرگان صنعت و معدن 24

مقدمه

گزارش حاضر، به تشريح محتواي اطلاعاتي سيستم‌هاي مورد نياز بر روي پايگاه وب وزارت صنايع و معادن پرداخته است. اين گزارش، يكي از مستندات اوليه فاز 3 طراحي و تهيه و پايگاه وب، يعني فاز پوياسازي صفحات به شمار مي‌رود.

در اين گزارش، هر يك از سيستم‌هاي مورد نياز، به طور جداگانه بررسي شده و سعي گرديده كه حدود و ثغور و عملكردهاي مورد توقع هر سيستم به طور كلي و به صورت اجمالي معرفي گردد. براي اين منظور، ‌نخست هدف از ايجاد هر يك از سيستم‌هاي موردنظر تشريح شده و سپس قسمتهاي مختلف هر سيستم معرفي گرديده است. اقلام اطلاعاتي كه در هر سيستم ذخيره‌سازي و بازيابي مي‌شود، ‌نام برده شده و نام واحد دارنده اطلاعات و واحد بهنگام‌رسان اطلاعات ذكر گرديده است.

انتظار مي‌رود كه محتواي اين گزارش، اطلاعات اوليه مورد نياز را براي برآورد زمان و هزينه طراحي و پياده‌سازي هر يك از سيستم‌هاي مذكور فراهم نموده و به عنوان يك مستند اوليه در اختيار تحليلگران اين سيستم‌ها قرار گيرد.

1- معرفي وزارت صنايع و معادن

سيستم” معرفي وزارت صنايع و معادن“ از جمله سيستم‌هاي چهارده‌گانه است كه در آتيه نزديك بر روي پايگاه وب وزارت صنايع و معادن قرار خواهد گرفت. در اينجا به معرفي قسمتهاي مختلف اين سيستم مي‌پردازيم:

1-1- انواع متون توصيفي:

در اين قسمت انواع متون توصيفي معرفي‌كننده وزارت صنايع و معادن نظير پيام وزير، تاريخچه وزارتخانه، قانون تمركز و... جهت استقرار در سايت توليد و بهنگام‌رساني مي‌گردد. هر متن از دو جز اطلاعاتي ” عنوان متن“ و ” محتواي متن“ تشكيل شده است. اندازه محتواي هر متن، بين 50 تا 5000 كلمه در نوسان است. روابط عمومي به عنوان واحد توليدكننده و بهنگام‌رسان متون توصيفي معرفي‌كننده وزارتخانه، در تناوبهاي 6 ماه به بازنگري محتواي متون موجود درسايت پرداخته و در صورت نياز، اقدام به بهنگام‌رساني متون موجود و يا ايجاد متون جديد خواهد نمود.

2-1- انواع نمودارهاي سازماني:

در اين قسمت انواع نمودارهاي سازماني معرفي‌كننده وزارت صنايع و معادن نظير نمودار تشكيلاتي سازمان، نمودار سلسله مراتبي عمليات (FHD) و... جهت استقرار در سايت توليد و بهنگام‌رساني مي‌گردد. هر نمودار از 3 جزء ” عنوان نمودار“، ” شكل نمودار“ و ” نام يا محتواي اجزاء نمودار“ تشكيل مي‌گردد. اندازه نام يا محتواي اجزاء هر نمودار بين 2 تا 10 كلمه در نوسان است. روابط عمومي به عنوان واحد توليدكننده و بهنگام‌رسان نمودارهاي سازماني معرفي‌كننده وزارتخانه، در تناوبهاي يك ساله، با هماهنگي دفتر تشكيلات و بودجه به بازنگري شكل و محتواي نمودارهاي موجود در سايت پرداخته و در صورت نياز، اقدام به بهنگام‌سازي نمودارهاي موجود و يا ايجاد نمودارهاي جديد خواهد نمود.

3-1- شرح وظايف سازماني:

دراين قسمت شرح وظايف معاونتها، دفاتر، ادارات كل استان‌ها و واحدهاي مختلف وزارتخانه، جهت استقرار در سايت آماده‌سازي و بهنگام‌رساني مي‌گردد. شرح وظايف هر واحد از 2 جزء ” عنوان واحد“ و ” محتواي شرح وظايف“ تشكيل مي‌گردد. محتواي شرح وظايف هر واحد، به صورت بندهاي جداگانه تنظيم شده و بين حداقل 50 تا حداكثر 500 كلمه مي‌باشد. روابط عمومي به عنوان واحد بهنگام‌رسان شرح وظايف سازماني، در تناوبهاي يك ساله، با هماهنگي دفتر تشكيلات و بودجه، به بازنگري محتواي شرح وظايف موجود در سايت پرداخته و در صورت نياز، اقدام به بهنگام‌سازي و ويرايش آن مي‌نمايد.


مبلغ واقعی 6,700 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 5,360 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

https://www.telegram.me/shiftyourlife
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما